REGLEMENT PAASEIERENRALLY

De rally wordt gereden volgens de beschreven of aangegeven route of situatie.
De gemiddelde snelheid bedraagt 20 km/u.
Men rijdt van controle tot controle.
Verloren tijd hoeft dus niet te worden ingehaald.
De ingelaste pauze telt niet mee bij de tijdtelling.
De oriënteringspunten en controleposten en foto's bevinden zich RECHTS van de as van de weg en zijn alle zichtbaar vanuit de auto.
Alle oriënteringspunten liggen niet verder dan 30 meter van de as van de weg.
U hoeft niet achterom te kijken om een oriënteringspunt te ontdekken.
De oriënteringspunten bevinden zich niet achter glas
Er zijn bemande en onbemande controleposten, welke zich rechts van de weg bevinden.
De bemande controleposten zijn aangegeven met een vlag.
Onbemande controleposten worden aangegeven door middel van een bord met de letters PER
Tevens kunnen er aanwijzingen op staan. (zie voorbeeld).
Het getal rechts boven in de hoek correspondeert met het getal van het vak op de achterkant van de controlekaart en U dient er de letter in te vullen welke zich bevindt rechts boven in de hoek van het PER-bord.
De aanwijzingen bij de onbemande controleposten dient U op te volgen en gaan vóór op de routebeschrijving.


1 = 1e weg rechts
2 = 1e weg links
3 = 2e weg rechts
4 = 2e weg links
5 = 3e weg rechts
6 = 3e weg links
7 = einde weg links
8 = einde weg rechts
9 = keren
VGP = verder gaan met punt …


Het missen van een controle of deze verkeerd benaderen wordt bestraft met 30 strafpunten.
Niet op tijd arriveren met 1 strafpunt per minuut. (maximaal 60 strafpunten per traject deel)
Woorden tussen aanhalingstekens b.v. met "hond" wordt het woord hond bedoeld.
Met hond wordt het dier of een afbeelding daarvan bedoeld.
Lettertype speelt geen rol.
In de routebeschrijving kunnen eenvoudige cryptische omschrijvingen voorkomen.
Gevraagde letters of woorden maken nooit deel uit van een woord.
Alleen doorlopende verharde wegen tellen mee.
Doodlopende wegen, zandwegen, eigen wegen en afgesloten wegen tellen niet mee.
Parallel- en ventwegen worden als afzonderlijke wegen beschouwd.
Bij splitsingen of kruisingen van wegen of rotondes dient men altijd de straatnaam te volgen als er geen oriëntatiepunt gevonden is.
Het straatnaambordje kan zich soms aan de linkerkant van de weg bevinden.
Als U op een T-splitsing een keuze moet maken omdat het oriëntatiepunt niet aanwezig is, dan dient U de tegengestelde richting te volgen en nog verder te zoeken naar het oriëntatiepunt.
Bij de pauze: de kaart zowel bij aankomst als bij vertrek laten stempelen en de tijd laten invullen.
De startkaart dient uiterlijk om 18.00 uur bij de finish te worden ingeleverd.
Controleer of de tijd juist en goed leesbaar is ingevuld!
Tijdens de rit ziet U langs de route borden met nummers.
Deze nummers dient U aan te kruisen op het bingoformulier dat U bij het startbureau ontvangt.
Dit formulier meenemen naar de prijsuitreiking om 19.30 uur in zaal Te Pas.
Een deelnemer kan worden uitgesloten wegens onsportief gedrag vóór, tijdens of na de rit, tegenover deelnemers en/of comité
De oplossingen worden geaccepteerd indien het hiervoor bestemde formulier is ingevuld.
Deze inleveren bij de finish.
De winnaar van de rit is de deelnemer met het minst aantal strafpunten.
Bij geschillen beslist het organiserend comité.
Lees goed, rijd met plezier en let goed op het verkeer, zodat iedereen zonder problemen het einddoel bereikt.

NB. het uitgedeelde reglement gaat altijd voor op deze.!!!


U rijdt voor eigen risico.


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: Uitleg